زیارت

دیروز دوشنبه برای اولین بار آنوشا رو به یک مکان زیارتی بردیم امامزاده اسماعیل تو دولت من خودم اونجا رو خیلی دوست دارم به من آرامش می ده و خیلی هم حاجت می ده؛ از آنوشا در حال زیارت و قبل از رفتن چند تا عکس گرفتم تا از اولین زیارت آنوشا یادگاری داشته باشم:

Cool Slideshows!

/ 6 نظر / 14 بازدید
مامان آوين

آنوشا جون زيارت قبول مرسی که واسه همه دوستهات دعا کردی

ريزان

عروسک خاله ريزان زيارتت قبول باشه مرسی که همه رو با اون قلب کوچولو و پاکت دعا کردی حتما خدا دعای فرشته کوچولوشو برآورده ميکنه

مامان کوشا نی نی

آنوشای خوشگل و ناز خوشحالم که اولين زيارتت رو رفتی. اميدوارم بزودی با مامان و بابای خوبت بری زيارت خونه خدا.

آنوشا

مرسی خاله . خيلی دوست دارم مکه رو ببينم؛ مامانم پارسال وقتی مکه بود فهميد من قراره بدنيا بيام(البته يه جوريايی ميشه گفت من مکه رفتم)

خاله آتی ( مامان زهرا جون )

أنوشا جون زيارتت حتماْ‌ قبول هست بخاطر اينکه مهمون امامزاده اسماعيل بودی و به گفته مامان بهاره حاجت همه رو ميده الخصوص تو گل نازنازی با اون قلب و دستهای کوچک که همگی را دعا کردی [ماچمرسی بهاره جون که آنوشا رو بردی اون جای با صفا (یادش بخير با همديگر )