سرماخوردگی آنوشا

آخی!آنوشا چهارشنبه صبح   پیش مامانیش بود که تلفنی  خبر رسید که آنوشا سرماخوردگی شدیدی داره بعدازظهر ساعت ۶ من و باباش بردیم پیش دکترش. آنوشا اولین باری بود که سرماخورده بود و حرکاتش خیلی جالب شده بود مخصوصاْ موقعی که آب ریزش بینی داشت سرش رو بالا می گرفت بنده خدا نمی دونست قضیه چیه؛  مجبور به پوشیدن لباس آستین دار شده بود که دائم آستین لباسشو می کشید؛ اینقدر معصوم شده بود  که دل همه  براش می سوخت ؛موقعیکه گریه می کرد دائم غر می زد چقدر سخته بچه ها مریض شند . خدا کنه هیچ بچه ای مریض نشه!

Cool Slideshows!

 

/ 1 نظر / 11 بازدید
مامان آوين

نازی غصه نخور مامان آنوشازودی حال این وروجک بامزه ما خوب میشه