/ 7 نظر / 13 بازدید
ريزان

الهی قربون خودتو ‘ شکلتو ‘ اتاقتو ‘ النگوهاتو ‘ خوشگلیهات بشه خاله ریزان عشق کوچولوی من [ماچ]

مامان آوین

قربونت بروم عزیزم[ماچ][ماچ][ماچ] موش موشک [قلب][قلب][قلب]خیلی خیلی بامزه شدی [ماچ][ماچ] به مامانی بهار بگو از طرف من یه گاز گنده ازت بگیره[تایید][شوخی][ماچ][قلب][قلب][قلب]

هستی جوجو

جیگرتو حداقل به یه عروسک خشگل می می بده [ماچ] بهارجون دیگه از این به بعد شروع میشه عروسکها رو میبره کنج اتاق یا تختش پنپرزمیکنه شیر میده لالامیخونه تازه میاد بهتون میگه ساکت نی نی آبیده [قلب][قلب][قلب]

آرزو مامان آرش

خيلي عسل شده ماشاءالله. ببوسش از طرف من نه بچلونش [چشمک][گل][خداحافظ]

نونوش

چه عکسهای قشنگی ازش گرفتی ....باید خیلی شیطون شده باشه ..امیدوارم هردو همیشه سالم باشین

مامان کامیار

فعال شدی مامان بهار تنبل!من عاشق عکس آخری آنوشا شدم خیلی معصومانه است.[قلب][قلب]