آش دندونی

جمعه مامانی به افتخار دندون در اوردن آنوشا براش آش دندونی گذاشت.

((دستتون درد نکنه مامانی،شما خیلی زحمت منو می کشید خدا کنه زودتر بزرگ بشم بتونم جبران خوبیهای شما رو بکنم.))

/ 7 نظر / 16 بازدید
مامان آوين

واقعا دستشون درد نکنه. اميدوارم زود دندونات در بياد خوشگل خانوم

هستی موشه

آنوشا جونم دندونات مبارکت باشه ديگه تو هم کم کم می تونی مثل آدم بزرگا کلی چيزای حوشمزه بخوری.

وستا - مامان دنا

دندونت مبارک خوشگل خانم. راستی مامان آنوشا چدی فکر می کنی اينا بزرگ شن جبران زحمت خواهند کرد؟

مریم مامان آرین

آنوشا جونم دندونات مبارک باشه بهار جون دخملکت حسابی داره خوردنی میشه دلم میخواد بچلونمش البته با اجازه شما

سپيده

چه دختر ملوسي نيكا داره عكساشو ميبينه كلي ذوق ميكنه ميگه ني ني ني ني