/ 2 نظر / 4 بازدید
مامان آوين

ای جان با اون کتاب خوندنت ميخواهم گازت بگيرم

خاله آتی

بهاره دلم ضعف رفت براي كارهاي آنوشا از همه مهمتر اينكه زيرنويس داشت مرسی از اون همه کلاس دخترت ُخنده هاشو قربون بشم خدابرايت حفظ كند