آنوشا در هشت ماهگی

کارهایی که آنوشا انجام میده:

عاشق اینه که دستشو از جایی بگیره و راه بره چهار دست و پا زیاد  نمی ره دائماْ به مبلها آویزونه و می خوره زمین اگه نگاش کنی گریه می کنه ولی اگه محلش نذاری به روشم نمی اره.(چند روز پیش تو ماشین تو کریرش گذاشته بودم ولی کمربندشو نبسته بودم که  با کمک دستگیره در و شیشه ماشین ایستاده بود که من با دیدن این صحنه از ترس داشتم سکته می کردم.)

همچنان هر چیزی رو زمین ببینه می کنه تو دهنشه.

عاشق خوردن کنترل و گوشی تلفن و گوشی موبایل و کلید.

هنوز دندون در نیاورده.

بعضی موقع ها سعی می کنه برای چند ثانیه دستشو از جایی نگیره و بایسته عاشق کندن مو دیگران است و وقتی مو می کنه تو دستشو نگاه می کنه ببینه موفق شده یا نه.

خلاصه الان فقط دو تا چشم دائماْ باید اونو کنترل کنه چون کارهای خطرناک زیاد انجام می ده.

 

 

 

 

 

/ 7 نظر / 16 بازدید
ريزان

آنوشا جونم خاله ريزان از وقتی موهاشو مش کرده همينجوری موهاش داره ميريزه تو که نميای خونه ما موهامو بکنی لااقل به دست تو بريزه فدات بشم

مامان آوين

ای جان وروجک بامزه عجله نکن بالاخره راه ميری خوشگل

ای جان وروجک بامزه عجله نکن بالاخره راه ميری خوشگل

ليلا

دختر زرنگ موش موش عجول

مامان کوشا نی نی

ولی خدارحم کرد تو ماشين .حتما کمربندش رو ببند. منم يکبار بلايی سرم اومد و ديگه توبه کردم و هميشه کمربندش رو می بندم .البته به خير گذشت. زيارتتون هم قبول