دیروز مهد به آنوشا کتاب آموزشی داده بودند که بیارندخونه تا جلد بشه و اسماشون رو بنویسیم. برای من که عاشق لوازم تحریرم خیلی هیجان داشت چون برای تهیه جلد کتاب و برچسب شهرکتاب رفتم چقدرشلوغ و هیجان انگیز بود.شب هم کتابهاشو جلد کردم.یه سری هم فلش کارت حیوانات و میوه ها رو ( انگلیسی) بهشون دادند. دستشون درد نکنه.

عکس کتابهاش و کاردستی هایی که درست کرده رو برای اینجا می ذارم .

آوین جونم دستت درد نکنه چه کتاب خوبی برای آنوشا خریدی مرسی عزیزم. الهی قربونت برم که اینقدر به فکر آنوشا هستی. این آوین گل چون یک سال از آنوشا بزرگتره خیلی تو مهد هواشو داره. دیروز که من وخاله شبنم رفته بودیم دنبالشون آنوشا جلوتر می اومد و آوین درحالیکه کیف خودش و آنوشا رو می اورد پشت سر آنوشا می اومد حیف که حواسم نبود عکس بندازم.راستی اسم کتابی که آوین برای آنوشا گرفته "حیوان های با مزه" که برای سنین ٠ تا ٣ سال هست خیلی رنگ آمیزی  جالبی داره البته مجموعه هفت تا کتاب هست که در یک کتاب جمع آوری شده.

"خاله شبنم و آوین جونم خیلی دوستتون داریم" البته بعدازظهرها آنوشا که خاله شبنم رو می بینه اول می پره بقل خاله شبنم و روبوسی می کنه بعد میاد پیش من.