سلام

تو این هفته آنوشا دوبار مریض شده هر دوبار تهوع داشت و هر چی می خورد بر می گردوند واشتهاش هم کم شده بوده. دیروز دوباره من و مامانم آنوشا رو دکتر بردیم (طبق معمول حسین سرکار بود ) تا رفت داخل اتاق دکتر و خودش شروع به توضیح دادن کردکه دلم درد می کنه و حالم بهم می خوره . خانم دکتر هم که فهمید این او آر اس دوست نداره گفت بهش سرم بزنیم. این چند تا عکسی که من ازش انداختم.