این چند وقت ما مشغول برگزاری مراسم فوت پدر حسین بابایی آنوشا بودیم که در روز ١٨ آذر به رحمت خدا رفت. خیلی روزهای سختی بود.انشااله برای همه خانواده ها همیشه شادی و سلامتی باشه.

از همه دوستانی هم که تشریف اوردند تشکر می کنم انشالله تو شادیهاتون جبران کنم.