اگه گفتید این عکس برای چیه

Bride And Groom

امروز

سالگرد ازدواج مامان بلار و باباسین ه

 

سالگرد ازدواجتون مبارک باشه

 Spray I Love You