شمارش معکوس تا تولد وروجک ١١ روز دیگه تولد آنوشا ست  و من هنوز تصمیم نگرفتم تولد بگیرم یا نه. سوال

از آنوشا بگم که چه پیشرفتهایی تا دو سالگی داشته:

حرف زدنش عالیه بیشتر موقع ها من این  شکلیمتعجب به همه جون می گه چیزی بخواد می گه عزیزم - قربونت برم .اسمها رو می دونه و کاملا می شناسه . علاقه ای به اسباب بازیهاش نداره . نقاشی رو خیلی دوست داره - شعرهایی رو که براش می خونیم زود یاد می گیره. تو اوردن چیزها کمک می کنه . وقتی چیزی می خوره سریع ظرفش رو می بره می اندازه تو ظرفشویی. تو اتاقش هر چی برداره می ذاره  سر جاش. روشن و خاموش کردن و کانال عوض کردن تلویزیون با آنوشاست.مهمونی رفتن و مهمون داشتن رو خیلی دوست داره .

اینم چند تا عکس از آنوشا در این روزها