سلام

عید سعید فطر مبارک.  انشاء الله تعطیلات خوبی داشتید به ما هم خوش گذشت چه تو خونه چه بیرون . یه روز که خونه بودم به کارام رسیدم .یه روز رفتم خرید که آنوشا طبق معمول کمال همکاری رو کردند و از کالسکه اش بیرون نیومد و خیلی دختر خوبی بود و دیشب هم رفتیم پارک ارم با آنوشا اولین بار بود می رفتم . البته بگم خودم کلا ترسو هستم و اصلا جرات سوار شدن به وسایل بازی رو ندارم به همین علت سوار چرخ فلکی که بچه ها رو می گذاشتند سوار شدیم بگم خیلی جالب بود چون آنوشا تمام مدت تو بغل بابا حسین آویزون شده بود و پایین رو نگاه می کرد و منم از ترس داشتم می مردم از چرخ فلک که پیاده شدیم آنوشا یهویی گاوه  رو دید که اگه کسی بتونه روش یک دقیقه بمونه جایزه می دند و گریه که من می خوام سوار گاو بشم با زور اوردیمش سوار یه بازی دیگه کردیم بماند که اجازه نمی داد من به عنوان همراه پیشش باشم ماشاالله خیلی نترسه.موقع برگشتن به خونه هم نزدیکای خونمون بودیم که شروع به گریه کرد که می خوام رانندگی کنم بلدم اصلا من نمی تونستم تو بغلم نگهش دارم دیگه بابا حسین بغلش کرد و خانوم علاوه بر اینکه فرمون رو تکون می داد چند وقتی یکبار هم دست به دنده می زد که یعنی داره دنده عوض می کنه و بوق هم می زد. و به من نگاه می کرد می گفت یواش برم .تعجب