شبنم جون به خاطر تبریکت تو وبلاگ آوین جونم خیلی ممنون زحمت کشیدی  همیشه منو شرمنده می کنی عزیزم.

امروز آنوشا پشت تلفن به من می گه HAPPY BIRTHDAY می خواستم بچلونمش حیف که از پشت تلفن نمیشه.

ازدوستای عزیزم که همیشه من رو خجالت میدند همین جا تشکر می کنم خیلی زحمت کشیدید انشالله بتونم جبران کنم.شما همیشه نسبت به من و آنوشا لطف دارید. ممنون ماچ