سلام

آنوشا بعد از زدن واکسن تا شب خوب بود ولی بعدش دو روز تب کرد شب اول تبش خیلی شدید بود روز دوم هم تب داشت ولی نه به شدیدی شب قبل ولی خدا رو شکر الان حالش خیلی خوبه و دوباره شیطون شده اولین روز  که واکسن زده بود اصلا دستش رو تکون نمی داد و همش می گفت دست - درد -...