سلام

چند وقت بود فرصت نکردم اینجا بیام انشاالله حال همه دوستان خوبه. آنوشا هم خوبه. تو حرف زدنش خیلی پیشرفت داشته . بیشتر کلمات رو تکرار می کنه راستی به من هم می گه بیه.(بهاره). اسم و فامیل خودش رو هم می گه آشا زند.دوتا دندون دیگه در اورده.دیگه اینکه چند رو ز پیش بهش می گم آنوشا یک جا بشین اینقدر تکون نخور عکس العمل آنوشا این بود که خودش رو تکون می داد.راستی یاد گرفته هر چی که می خواد بهش نمی دیم یا دیر بهش اون وسیله رو می دیم بهمون می گه پرو.