من دیروز رفتم عکاسی تا عکسی که آنوشا برای پاسپورتش گرفته بود رو  بگیرم ، آقای عکاس که از آنوشا خوشش اومده بود یکی از عکسهای آنوشا رو بزرگ کرده بود و به من داد و خیلی اصرار کرد که حتمن آنوشا رو برای گرفتن عکس آتلیه دوباره به اونجا ببرم.

 

 

 

 

 

Get Your Own!