سلام

آنوشا مثل یه طوطی شده. کلاْ حواسش به همه چی هست مثلاْ چند وقت پیش من داشتم با بابا حسین در مورد یه موضوعی حرف می زدم که وسط حرفام گفتم یارو می زد تو سر خودش دیدم آنوشا هم داره می زنه تو سرش. دیگه اینکه بیشتر وسایل رو می دونه کجاست مثلاْ موبایل من یا موبایل باباش رو و اینکه موبایل من و بابا حسین رو تو صد تا موبایل دیگه تشخیص می ده ؛لباساش رو می شناسه ؛ به دایره لغاتش این کلمات اضافه شده: یک؛دو ؛سه؛ ددا(ندا)؛س(سلام)که سلام رو سرش رو همزمان تکون می ده؛کلمه نه رو روزی هزار بار تکرار می کنه.۴ تا دندون بالا و دو تا دندون پایین در اورده.اینم یه فیلم از راه رفتن رو تردمیل و بعد از راه رفتن ؛خانوم تردمیل رو خاموش می کنه..