شبنم جونم ممنون که به خاطر تولد من تو وبلاگ آوین جون پیغام گذاشتی.به خاطر کادوی قشنگت هم متشکرم دوست خوبم