سلام

چند روزه نتونستم به وبلاگ آنوشا سر بزنم چون ما به خونه جدیدی رفتیم و کلی گرفتار بودم وای چقدر اثاث کشی با بچه کوچک سخته آنوشا که حسابی کلافه شده بود با اونکه مامان و خواهر و برادرم  اومده بودند پیش ما و می تونم بگم همه کارها رو اونا انجام دادند ولی واقعاْ سخت بود ؛دستشون درد نکنه؛  از کار جدید آنوشا بگم که شبها تنهایی تو اتاقش می خوابه؛ جدیداْ اطرافیان رو تشخیص می ده  می گی بهش دائی کو بر می گرده نگاش می کنه؛ دیگه همچنان سعی می کنه سر پا بایسته ؛اینم چند تا عکس از آنوشا  و اتاق جدیدش:

Cool Slideshows!