چند روزه یاد گرفته می گه دد(با فتحه) و پشت سر هم و وقتی می بینه ما داریم بهش ذوق می کنیم دستاشو تو هم قفل می کنه و تکون می ده و خیلی به وجد میاد.(دست دسی می کنه)

اینم چندتا عکس از روز مادر

 

Cool Slideshows!