نیکتا جون و خاله مریم جمعه خونه ما اومدند؛ ((امان از دست این مامانا با این دوربین هاشون)) ؛ من و مریم جون فقط از این دو تا خانم عکس گرفتیم آخه ارتباط برقرار کردنشون خیلی قشنگ بود

Cool Slideshows!