قد ۶۳         وزن ۷ کیلو

۱- آنوشا می تونه بشینه (پنج شنبه که برای چک کردن قد و وزن به دکتر برده بودمش رو ی ترازو موقعیکه خوابوندمش خودشو سفت کرد و شروع به گریه کردن که من می خوام بشینم)

۲- خوردنیها رو کاملاْ می شناسه و خودشو پرت می کنه برای خوردنیها

۳- چهار دست و پا می ره (به چهار طرف)

۴- اطرافیان رو می شناسه و جدیداْ خجالت می کشه که این موقع خیلی خوردنی میشه.

۵- راستی از کالسکه و کریرش خیلی بدش می آید و اصلاْ نمی شینه(خواهش می کنم راهنمائیم کنید که چه کار کنم تا تو کالسکه اش بشینه)

۶- جدیداْ دستاشو تکون می ده یعنی با دستاش حرکت موزون (نانای) انجام می ده (البته تمرینات بصورت فشرده در حال انجام است)

۷- از حمام خیلی خوشش می آد.

 

create your own slideshow