سه شنبه من وخاله ندا و بابا حسین آنوشا رو بردیم بیرون وبراش یه پیراهن و یه کلاه خوشگل خریدیم اینم عکسای قبل از رفتن به خرید آنوشا

Cool Slideshows!