سلام

خوبید. ما هم خوبیم. طبق معمول دستم به نوشتن نمی رفت.

آنوشا خوبه. و مشغول رفتن به مهد کودک هستش و همچنان مهدشو دوست داره شنبه و دوشنبه ها کلاس رقص باله میره و خیلی پیشرفت کرده خیلی خوشگل می رقصه و بسی استعداد فراوان داره و آخر رقصش هم می گه به اختفار (افتخار) من دست بزنید.این چند وقت بیشترین زمان رو برای خرید گذاشته بودم و دو تا مهمونی هم دادم که سرم به اینها گرم بود. حالا تصمیم دارم برای فیلم و عکس گرفتن از آنوشا وقت بیشتری بذارم.

تو مهد از آنوشا یه امتحان گرفته بودند که بیست شده بود.

دندون جلوییهای آنوشا به علت خوردن شیر در شب سیاه و پوسیده شده بود که خدا رو شکر همکاری کرد تا دندوناش توسط یک خانوم دکتر مهربون پر شد.