آنوشا جونم خوشگلم دختر نازم تولدت مبارک.

یکشنبه ١۵ آذر تولد ٣ سالگی گلمه. دیروز با مهد درخصوص گرفتن تولد  صحبت کردم چون تو مهد تولد رو فقط شنبه ها می گیرندبه این دلیل که اون آقایی که میاد ارگ میزنه فقط شنبه ها می تونه بیاد.که این شنبه که تعطیله و شنبه بعد هم تولد یه بچه ی دیگه است و بعد هم محرمه که اگه بخوام براش تولد بگیرم می مونه برای ٢ ماه دیگه که مزه اش میره قرار شد دوشنبه کیک ببرم مهد و تو کلاسشون براش یه تولد بگیرم. البته تو خونه هم براش یه تولد کوچیک می گیرم. احتمالا امسال قسمت اینجوری بود.